Dane kontaktowe

Drukarnia Bemowo

Drukarnia jest własnością:
BEL Studio Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 67b
01-355 Warszawa
NIP: 522-24-94-519

tel.: 22 665 92 22

Godziny otwarcia

Biuro czynne jest nieregularnie. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailem.

Plan dojazdu

Firma mieści się w budynku domu parafialnego przy Parafii Bogurodzicy Maryii, w prawym skrzydle w piwnicy. Dojazd od ul. Powstańców Śląskich ulicą Muszlową. Przed główną bramą parafii znajduje się wygodny bezpłatny parking, na którym bez trudu można znaleźć wolne miejsca.

Łatwo jest też dojechać do nas tramwajami i autobusami do przystanku Czumy. Można również dojechać do przystanku  Bemowo Ratusz a potem przejść kawałek przez osiedle.

Informacje prawne

Firma jest wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000146180. Kapitał zakładowy 50000 zł.

Konto bankowe: 40 1240 6292 1111 0000 5019 5730
Bank PEKAO S.A., SWIFT: PKOP PL PW REGON: 016083930